کارگاه جامع اکوسیستم ساخت و ساز کانادا: فناوری، توسعه پایدار و سرمایه گذاری 16-20 بهمن 1402
کارگاه جامع اکوسیستم ساخت و ساز کانادا: فناوری، توسعه پایدار و سرمایه گذاری 16-20 بهمن 1402

– یادگیری عملی با کارگاه های تعاملی و بازدید از سایت – شبکه سازی حضوری با کارشناسان و متخصصان صنعت – تجربه همه جانبه کاوش در چشم انداز ساخت و ساز کانادا – طراحی شده ویژه متخصصان بین المللی – کلاس های در سایت و بحث با مدیران پروژه

Read more
Multicultural Competence in English Language Education: A Coaching Workshop for Campus Educators
Multicultural Competence in English Language Education: A Coaching Workshop for Campus Educators

Engage in interactive, in-person workshops with experienced educators and language experts Participate in on-campus classes to gain practical experience and insight Develop valuable coaching skills through hands-on training and group activities Network with other educators from around the world Explore the beautiful city of Calgary and its renowned university campuses

Read more
ویزای توریستی کانادا با قابلیت تبدیل به ویزای کار
ویزای توریستی کانادا با قابلیت تبدیل به ویزای کار

– دعوتنامه معتبر سازمانی  با کد دوره دولت کانادا –  ویزای توریستی کانادا با قابلیت تبدیل به ویزای کار – هزینه پیش ثبت نام و دعوتنامه ها: سه هزار دلار کانادا – اخذ ویزا با مشاور رسمی مهاجرت کانادا با هزینه جداگانه

Read more